top of page

Ergotherapie - schrijfmotoriek

In 2008 studeerde ik af als ergotherapeut. Tijdens mijn studies ontdekte ik mijn passie voor het ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling. Vanuit deze interesse ben ik in het buitengewoon onderwijs gestart en begeleidde kleuters en lagere schoolkinderen in hun dagdagelijkse vaardigheden op internaat. Later zet ik mijn weg verder als ergotherapeut en leerkracht in het buitengewoon lager en secundair onderwijs.


Sinds 2015 ben ik als ondersteuner actief in reguliere scholen en kan zo al mijn kennis inzetten om kinderen gericht te begeleiden.
Als ondersteuner heb ik de kans gehad om mijn expertise verder te ontwikkelen en toe te passen in een omgeving die gericht is op ondersteuning en inclusie van het individuele kind.

Ik volgde onder andere cursussen schrijfmotoriek, prikkelverwerking/ sensorisch integratie, CO-OP approach en tal van bijscholingen.


Om meer kinderen en gezinnen te kunnen begeleiden, startte ik in 2022 als zelfstandige ergotherapeut. Mijn ervaring als leerkracht, opleiding ergotherapie en diverse bijscholingen zorgen ervoor dat ik kinderen goed kan ondersteunen.
Als kinderergotherapeut begeleid ik kinderen in hun leerproces. Ik richt me op het verbeteren van betekenisvolle, doelgerichte handelingen uit het dagelijks leven.

Wat?

  • Grafomotorische vaardigheden

  • Lateralisatie

  • Schrijfmotoriek

  • Schoolse vaardigheden

  • Fijnmotorische vaardigheden

  • Executieve functies

  • Prikkelverwerking en het opstellen van een sensorisch profiel

  • Advies voor aanpassingen of hulpmiddelen

 

Familieopstellingen
Brainsptting

TARIEVEN

Intake gesprek                                                                                                €60,00

Therapiesessie                                                                                                €70,00/ uur

Extra verslaggeving (verslagen voor dokters, scholen, sensorisch profiel…)                €60,00

Schooloverleg, gesprek of therapie op verplaatsing                                  €70,00/ uur

            Effectieve reistijd                                                                                €35,00/uur

            Kilometervergoeding                                                                         0,40 euro/km

bottom of page