top of page
rots-water.jpg

Rots- en Water

Rots en Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes. Doel van het Rots en Water-programma is het vergroten van het welzijn en de communicatie- en sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren, net als het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten. Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind/de jongere. Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-, communicatie- en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Doelstelling

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van het welzijn en de communicatie- en sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren. Als ook het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind/jongere. 

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.  Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprek. Weerbaarheid, sociale vaardigheden en "Rots en Water" worden in balans gepresenteerd en getraind. 

 

Thema's zoals sterk staan, Rots, Water, grenzen, nee zeggen, lichaamstaal, negeren komen voor in de cursus Rots en Water.

Door de verschillende oefeningen samen met andere kinderen te doen, ervaart het kind zijn kracht en groeit zijn zelfvertrouwen. Dat kan het kind zelf voelen en anderen kunnen het zien in haar/zijn hele houding. Net die ervaringen zijn de kracht van Rots en Water. Rots en Water begint met oefeningen in stevig staan.
bottom of page