top of page
Psychologie schoten
Psychologisch consulent burnout

Psychologisch consulent i.o.

Annouk Van Put

Opleidingen

  • Momenteel volg ik een bacheloropleiding Toegepaste Psychologie aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen.

Wie ik ben?

Hallo daar! Als psychologisch consulente in opleiding vind ik het belangrijk om mee te geven dat het oké is te praten over problemen wanneer het even tegenzit, maar ook zeker op zoek te gaan naar wat wel goed gaat. In deze zoektocht sta je niet alleen. Volgens het oplossingsgerichte kader en krachtgericht werken gaan we samen op zoek naar verbetering en hoe je deze waar kan maken. Hierbij draait alles volledig om wat jij wilt en jij ziet zitten om aan te pakken in een veilige omgeving. Mijn rol is jou ondersteunen en coachen in je verandering naar een (meer) gewenste zelf. Hiervoor zal ik gebruik maken van verschillende technieken (schema’s van positieve en negatieve elementen, gesprekken, evalueren van oefeningen...) en praktische oefeningen (dagboek bijhouden, registratie-opdrachten...) om die verandering teweeg te brengen. Omdat ik stagiaire ben, staan alle gesprekken steeds onder supervisie van Julie Maes, klinisch psychologe, die achter de schermen de begeleidingen mee opvolgt.

Burn out schoten
Kinderpsychologie Schoten

WAT IK KAN 

Ik heb kennis over en ervaring met verschillende milde problematieken. Bij mij kan je terecht voor individuele begeleiding voor jongvolwassenen (vanaf 16 jaar) en volwassenen. Hieronder een opsomming van thema’s waarvoor u bij mij terecht kan:

✔ Milde depressieve klachten (o.a.

somberheid,

weinig energie...)

✔ Faalangst

✔ Spannings- en stressklachten:

bijvoorbeeld overprikkeld raken, altijd moe, hoofdpijn na school of het werk...

✔ Angstklachten

Jeugdpsycholoog

WAT IK WIL

Iedereen heeft wel eens nood aan een luisterend oor en dat wil ik graag actief zijn. Samen kunnen we terug grip krijgen op mogelijkheden die diep in jou verborgen liggen, maar ook jouw krachten benutten.

Tijdens onze gesprekken wordt er echt vertraagd en staan we stil bij hoe het nu is en waar we naartoe willen. Het gaat hier over je terug goed voelen en actief aan de slag gaan.

Kinderpsycholoog

AANBOD

Intake

De eerste keer dat we elkaar zien wordt er gestart met een kennismaking. Tijdens dit moment is er ruimte om jouw verhaal te vertellen en te bekijken welke krachten er al aanwezig zijn en waar het moeilijk loopt. Aan het einde van dit gesprek komen we samen tot de essentie van de hulpvraag, bekijken we de mogelijkheden en worden de volgende stappen beslist.

Vervolgconsultaties

Vanaf hier wordt de individuele begeleiding gestart. Nu gaan we verder in op wat reeds besproken is geweest en gaan we samen aan de slag.

Kinder en jeugdpsychologie

TARIEVEN

Een consultatie van 50 minuten bedraagt €65

Workshops

Stagiaire Annouk van Put zal zich binnen onze praktijk inzetten om workshops uit te werken rond specifieke thema’s. Onder supervisie van onze klinisch psycholoog Julie Maes, zal zij theorie en praktijk met elkaar verbinden en op een toegankelijke wijze overbrengen naar iedereen die hier interesse in heeft.

Hieronder een overzicht van de workshops waaraan gewerkt wordt:

In de maand maart 2022 zal er een workshop georganiseerd worden rond het thema STRESS. Precieze datum volgt snel.

In de maand mei 2022 zal er een workshop georganiseerd worden rond het thema FAALANGST BIJ KINDEREN EN JONGEREN voor zowel ouders als kinderen en jongeren zelf. Precieze datum volgt snel.

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen
bottom of page